Mapa grada sedišta "Centra za likovno"    
50 godina rada
 
 
 
Osvrt na 50 godina rada

Centar za likovno vaspitanje dece i omladine osnovan je 1954. godine kao matična institucija i ishodište novih ideja i promena u nastavi likovnog vaspitanja.

Istražujući, podržavajući i pre svega afirmišući dečje stvaralaštvo, Centar je od svog osnivanja istrajavao na stanovištu da je dečji crtež, odnosno likovna pedagogija od prvorazrednog značaja u školstvu i kulturi našeg društva.

Ostvarujući takav svoj osnovni cilj, Centar okuplja likovne pedagoge osnovnih, srednjih i viših škola, kao i profesore likovnih akademija. Pored njih, Centar je otvoren i za sve spoljne saradnike, naučnike i stručnjake srodnih nauka.

Afirmisanje i izučavanje autentičnog dečjeg likovnog izraza i stvaralaštva se potvrđuje kroz bogatu i vrednu zbirku likovnih radova dece i omladine. Ona je formirana prvenstveno od radova iz Vojvodine, a zatim i iz drugih krajeva bivše Jugoslavije. Danas poseduje i dečje radove iz više od 100 zemalja širom sveta. Osim što predstavlja dragoceni izvor za naučna istraživanja stručnjaka različitih oblasti, iz ove zbirke se tradicionalno traže primerci za ilustrovanje poštanskih maraka, knjiga, časopisa, filmova i dr.

Pealizacija ideja i inovacija, potom i formiranje bogate zbirke, ostvarena je prvenstveno kroz organizaciju tematskih izložbi i putem učešća centra u kulturnim i umetničkim manifestacijama namenjenim deci, na gradskim, pokrajinskim nivoima.

Centar na njima učestvuje izložbama likovnih radova dece i omladine koje se formiraju u skladu sa koncepcijama ovih manifestacija među kojima su najznačajnije:

Zmajeve dečje igre (ilustrovanje tekstova i knjiga pisaca za decu)
Majske igre u Bečeju i Sterijino pozorje u Novom Sadu, kao okviri za izložbe na temu "Maska, scena, kostim i lutka".
PČESA (Proleće na čenejskim salašima), izložbe na etno-teme vojvođanskog podneblja.

Jednu od edukativnih funkcija Centra na širem planu predstavljaju akcije za estetsko uređivanje prostora: temataske izložbe likovnih radova dece i omladine postavljene u raznim javnim prostorima (školama, kulturnim ustanovama, bankama, bolnicama, železničkim stanicama...)

Često su ti dečji radovi ostaju u ovim prostorima kao trajni sadržaj njihovih ambijenata.

Radovne i veoma zapažene aktivnosti Centra su njegovo učešće u akcijama za zaštitu prirode. Ove aktivnosti se tradicionalno realizuju u saradnji sa Ekološkim pokretom, Pokretom gorana, Društvom za zaštitu životinja, ljubitelja prirode i cveća i dr.

Centar se tradicionalno uključuje i u akcije za zaštitu i brigu o deci u saradnji sa organizacijama Crvenog krsta, Sekretarijatom za unutrašnje poslove, Sekretarijatom za saobraćaj, Kancelarijom UNICEF-a i raznim drugim humanitarnim akcijama.

U vreme ratnih sukoba i razaranja, potom i bombardovanja naše zemlje, Centar je kroz nekoliko izuzetnih izložbi naglasio svoj snažni antiratni stav i opredeljenje za iskrene humane odnose među ljudima.

Pored pomenutog postoje i redovne u kontinuitetu programski utvrđene aktivnosti:
Izdavačka delatnost: časopis za Likovno vaspitanje i posene stručne publikacije primerene sadržajima godišnjim programima utvrđenih aktivnosti.

Edukacija nastavnika likovne kulture kroz stručna savetovanja i prateće instruktivne izložbe i kroz studijska putovanja.

Posebno značajan aspekt delatnosti Centra jeste njegova međunarodna saradnja:

– učešće na međunarodnim izložbama dečjeg likovnog stvaralaštva
– međunarodna razmena izložbi
– saradnja sa dopunskim školama Jugoslovena u zemljama Evrope
– gostovanja Centra po pozivu ministarstava za kulturu ili prosvetu pojedinih zemalja; realizovani pozivi iz Kine, Kube, Bugarske, bivšeg SSSR-a ...
– poseta predstavnika Centra srodnim institucijama u svetu; na primer Engleskoj, Škotskoj, Mađarskoj, Švajcarskoj, Francuskoj ...
– učešća predstavnika Centra na međunarodnim seminarima (podrazumevajući tu i realizaciju Kongresa INSEA '74 u Novom Sadau)

Za svoj dugogodišnji rad Centar je dobio i sledeća priznanja:

1971. Oktobarska nagrada Novog Sada – za postignute izuzetne rezultate u likovnom stvaralaštvu dece.

1980. Vukova nagrada – za značajne rezultate ostvarene u organizatorskom i stvaralačkom radu u prosveti i kulturi.

1981. Mlado pokolenje – za negovanje i širenje likovne kulture mladih.

1991. Iskra kulture, KPZ Vojvodine – za pedagoški rad i unapređivanje likovne kulture.

1996. Nagrada Zmajevih dečjih igara – za stvaralački doprinos popularisanju književnosti za decu i izvanredna dostignuća u likovnom vaspitanju najmlađih.

Tokom dugogodišnjeg rada Centar je stekao brojne stručne saradnike, poštovaoce i prijatelje. Na njegovim međunarodnim stručnim skupovima gostovali su i eminentni svetski stručnjaci iz oblasti likovne kulture i pedagogije. Oni su redovno isticali svoje pozitivne utiske o organizaciji rada Centra, njegovim aktivnostima i postignutim rezultatima. To ih je podsticalo na stalnu saradnju i utvrđivanje odnosa sa centrom koji su se godinama uspostavljali i razvijali.

Centar se svojim odnosom prema društvenoj sredini i svojom delatnošću trudio, a u kontinuitetu i dalje nastoji da neguje multikulturalnost, vojvođansku tradiciju, isti odnos prema svim etničkim zajednicama, njihovim kulturama, religijama i tradicionalnim vrednostima na ovim prostorima.Centar je od osnivanja do danas zadržao i internacionalni karakter delovanja, držeći se načela univerzalnosti likovnih umetnosti. Takav svoj internacionalizam i multikulturalnost Centar je uspeo da uspostavi i neguje upravo poštujući i afirmišući društvenu i nacionalnu sredinu u kojoj je i ponikao.

Svoje prvo sedište Cetar je dobio u tadašnjoj ogledenoj školi ”Đorđe Natošević“ gde su se organizovale izložbe, pored izložbi u drugim gradskim galerijama i ustanovama. Od 1997. godine, zahvaljujući Izvršnom odboru grada Novog Sada, Centar dobija svoje stalno sedište u Novom Sadu, u ulici Braće Ribnikara broj 5.

Međutim, plan razvoja Centra neminovno zahteva više radnog prostora, odnosno dobijanje radionice za dečje stvaralaštvo kao i stalan izložbeni prostor za dalju afirmaciju dečjih radova i likovne kreativnosti mladih, tj. za prezentaciju već formirane kolekcije – možda i najbogatije na ovim prostorima.

Tokom 50 godina rada Centar je izgradio jedinstveni profil delovanja i svojim rezultatima i potencijalima stekao ugled u bivšoj Jugoslaviji, potom Srbiji i Crnoj Gori, i naravno, u svetu čime zaslužuje još bolje uslove rada od postojećih, kako bi se ova institucija održala te i nadalje bila jedan od znakova prepoznavanja grada Novog Sada u ovoj oblasti stvaralaštva, veoma značajnoj u tokovima razvoja i vaspitanja dece i omladine.

Milica Spasojević
Laza Telečki 3D Srbija
     
 
Pišite nam Instagram Face Book
Centar za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine | Mileve Marić 62, Novi Sad, Srbija | 021 541 052 ,064 4737363