Mapa grada sedišta "Centra za likovno"    
57. izložba likovnih radova dece Srbije i 9 . međunarodna izložba likovnih radova na temu  
 

 
 
57. izložba likovnih radova dece Srbije i 9 . međunarodna izložba likovnih radova na temu

ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA SRBIJE

Srbija je centralnobalkanska i podunavska zemlja koja se odlikuje bogatom i raznovrsnom prirodnom baštinom. Zahvaljujući specifičnom položaju i burnoj geološkoj prošlosti područje na kome živimo odlikuje se velikim brojem biljnih i životinjskih vrsta, njihovih zajednica i ekosistema i zbog toga Srbiju možemo svrsta ti u jedan od najznačajnijih centara biodiverziteta Evrope .

Veliko bogatstvo tipova staništa omogućilo je da na prostoru Srbije zajedno žive brojne biljne i životinjske vrste različite biologije, porekla, vremena nastanka, rasprostranjenja i načina života. One grade složene i često jedinstvene zajednice reka, jezera, močvara, bara, tresava, ritova, vlažnih dolina, stepa, slatina, peščara, nepreglednih ravnica, talasastih pobrđa, klisura, strmih litica, planinskih padina i surovih vrhova. Najlepši i najznačajniji ekosistemi i predeli Srbije zaštićeni su kao prirodna dobra i obezbeđuju opstanak retkih i ugroženih vrsta i čuvaju vredne objekte geološkog nasleđa.

Do sada je u Srbiji zaštićeno: 464 prirodnih dobara, od čega su svakako najznačajniji nacionalni parkovi, kojih ima 5. Prvi nacionalni park u Srbiji je formiran daleke 1960. godine i to je NP "Fruška Gora". Nakon toga su proglašeni NP "Đerdap" (1974), NP "Tara" (1981), NP "Kopaonik" (1981) i NP "Šar planina" (1986). Od ostalih prirodnih dobara imamo: 14 parkova prirode; 17 predela izuzetnih odlika; 72 rezervata prirode; 313 spomenika prirode i 43 prirodna dobara sa istorijskim i kulturnim karakteristikama. Takođe, po različitim osnovama, stavljeno je pod zaštitu i: 215 biljnih i 427 životinjskih vrsta.

Zaštićena prirodna dobra, izuzetno vredni biseri prirode, su rasuti po celoj teritoriji naše zemlje. Na severu Vojvodine se nalaze predivno Ludaško i Palićko jezero, nadomak Novog Bečeja je specifično Slano Kopovo, rezervat sa očuvanom slatinskom vegetacijom i hiljadama sivih ždralova u preletu zimi. Fascinantna je i Deliblatska peščara, koju neki zovu i „Sahara Evrope“, sa svojim stepskim i banatskim božurima. Od davnina su poznata Obedska i Carska bara sa ogromnim jatima i kolonijama belih čaplji, gakova, kašikara, kormorana.. Fruška gora sa svojim fosilima nas podseća na prohujala vremena kada je ravnica bila Panonsko more. Klisura reke Uvac još uvek čuva kraljeve neba - beloglave supove, a na Tari raste nadaleko poznata Pančićeva omorika, a čest je i mrki medved. Nacionalni park Đerdap krije tajnu prastare civilizacije Lepenski vir, a Šar planina ugošćava čak 339 endemičnih vrsta biljaka. Stara planina, na granici sa Bugarskom, je riznica sedimenata od paleozoika do kenozoika, a spomenik prirode Đavolju varoš, na jugu Srbije, čini preko 200 kamenih stubova i kula visine i do 15 metara. Treba pomenuti i čuvene pećine kao što su: Resavska, Lazareva, Ceremošnja, Rajkova i druge. U zaštićena prirodna dobra spadaju i razne kamene kapije – prerasti, vrela, slapovi, vodopadi, bigrene akumulacije, ali i pojedinačna stabla kao što je stablo crnog duda, poznatog pod nazivom Šam –dud u dvorištu Pećke patrijaršije. To je najstarije zaštićeno stablo u Srbiji i datira još iz 13 veka.

Još je puno tajni i lepote skriveno u mnogim zaštićenim prirodnim dobrima Srbije koje u ovom kratkom tekstu nismo pomenuli. Zato Vas molimo da istražite kraj u kome živite, i sigurni smo da ćete pronaći neko zaštićeno prirodno dobro. Naučite nešto o njemu, naslikajte ga ili fotografišite onako kako ga vi vidite.

Neka živi priroda, neka divlje životinje i biljke imaju svoj dom i budu večito lepe i zaštićene!!!
Mr Oliver Fojkar – biolog i filmski stvaralac
Pokrajinski zavod za zaštitu prirode
Laza Telečki 3D SrbijaStranica u izradi

Stranica u izradiStranica u izradi

Stranica u izradiStranica u izradi

Stranica u izradi


Stranica u izradi

Stranica u izradi


Stranica u izradi

Stranica u izradi


Stranica u izradi

Stranica u izradi
 
 
Pišite nam Instagram Face Book
Centar za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine | Mileve Marić 62, Novi Sad, Srbija | 021 541 052 ,064 4737363