Mapa grada sedišta "Centra za likovno"    
Važniji datumi i događaji koji su obeležili pedeset godina rada centra za likovno vaspitanje dece i omladine.
 
 
 
1954.
Na osnivačkoj skupštini Društva likovnih pedagoga Vojvodine izabrana je Komisija za dečji crtež i izložbe, koja posle dve godine izrasta u centar.
Otvorena prva izložba likovnih radova dece Vojvodine. Prve izložbe bile su opšteg karaktera, a zatim posvećene problemima iz oblasti teorije i prakse likovne pedagogije. Organizovana je 21 izložba.

1955.
Prvo studijsko putovanje saradnika i likovnih pedagoga na venecijanski Bijaenale, a narednih godina putovanja u Austriju, Grčku, Mađarsku, Čehoslovačku, Bugarsku, Rumuniju, Istočnu i Zapadnu Nemačku, Sovjetski Savez, Francusku, Španiju, skandinavske zemlje, Liban, Egipat, Tunis... Sve do 1991. likovni pedagozi sticali su na taj način uvid u ogromno blago kulturne i likovne baštine mnogih zemalja.
U Poreču organizovan Drugi letnji seminar (Prvi je održan 1954. u Sremskim Karlovcima) na kojem su istaknuti stručnjaci držali predavanja, a istaknuti likovni pedagozi govorili o iskustvima iz prakse. Slede seminari u Splitu, Slovenjgradecu, Malom Lošinju, Herceg Novom, Ohridu, Sremskoj Mitrovici, Senti, Vršcu, Mataruškoj Banji, Lipiku i drugim mestima.

1956.
Otvorena je prva izložba likovnih radova dece Jugoslavije. Prvih šest posvećeno je ilustracijama tekstova za decu pisaca iz svih šest republika, a zatim aktuelnim temama i problemima likovne pedagogije. Zaključeno sa 2004. godinom organizovane su 33 izložbe.

1957.
Osvojene prve zlatne i srebrne medalje za crteže naše dece na izložbama u Indiji i Japanu.

1958.
U saradnji sa Zmajevim dečjim igrama otvorena je prva izložba ilustarcija Zmaj Jovinih pesama za decu. Izložba se tradicionalno otvara svake godine i 2004. je bila 47 po redu.
Reprezentativna izložba likovnih radova iz Centra postavljena je na prvom savetovanju likovnih pedagoga Jugoslavije u Vogošći.
Emina Čamo Lorbek i Bogomil Karlavaris izabrani su u Nacionalni komitet Insea kao delegati Vojvodine. Bogomil Karlavaris je kasnije bio član Svetskog komiteta, a u nekoliko mandata predsednik Nacionalnog komiteta INSEA za Evropu, Afriku i Bliski istok.
1959.
Otvorena prva izložba ”Nacrt za scenu, kostim, masku” u okviru Majskih igara u Bečeju. Od 1993.godine ova izložba se otvara u okviru ”Sterijinog pozorja” u Srpskom narodnom pozorištu. Do sada je organizovano 47 ovakvih izložbi.

1960.
Otvorena prva izložba likovnih radova omladine Vojvodine. Ove izložbe organizovane su sve do 1977. godine kada se toliko smanjuje broj časova likovne kulture, da se tek mali deo profesora, uključuje u redovne izložbe Centra i to pretežno radovima sa likovnih sekcija.

1961.
Počela sa radom likovna radionica sa grupom dece od 7 – 9 godina. Prestala je sa radom zbog nedostatka prostora. Nekoliko pokušaja da ova likovna radionica bude jezgro dečjeg likovnog stvaralaštva propalo je zbog nerazumevnja nadležnih.

1962.
Prva izložba studijskih radova likovnih pedagoga sa iskustvom nastave likovnog vaspitanja.

1963.
Sa beogradskim Institutom za pedagoška pitanja počinje rad u dve osnovne škole u Novom Sadu na ispitivanju korelacije između praktično-stvaralačkog i doživljajno-teoretskog rada i stepena doživljaja umetnočkog dela.

1964.
Štampana monografija Centra i Društva povodom deset godina rada i dodeljene plakete istaknutim saradnicima.

1965.
Otvorena Prva međunarodna izložba ”Očima dece sveta ” uz učešće 16 zemalja sveta. Održano savetovanje o problemima estetskog vaspitanja.
Štampan prvi broj Biltena sa tekstovima međunarodnog savetovanja.
Započelo istraživanje”Likovni razvoj istih učenika”a uključeno je preko 200 škola iz cele Jugoslavije. Rukovodioci projekta su dr Bogomil Karlavaris i Emina Čamo Lorbek.

1966.
Centar je formirao odeljenje za pozajmice umetničkih reprodukcija, dijapozitiva i literature iz oblasti likovne pedagogije i istorije umetnosti.

1967.
Otvorena instruktivna izložba likovnih radova dece iz Demokratske Republike Nemačke u Novom Sadu pod nazivom ” Obrada linije i boje”.
1968.
Pojedine celine jugoslovenskih i vojvođanskih izložbi izlažu se u nekoliko gradova Vojvodine.

1969.
Otvorena Druga međunarodna izložba liovnih radova dece ”Dete u svetu” uz učešće 40 zemallja.
Međunarodno savetovanje sa oko 300 učesnika pod pokroviteljstvom INSEA-UNESKO.
Otvorena eksperimentalna izložba ”Opservacija i prikaz prostora”.
Izložba likovnih radova učenika Osnovne škole ”Jovan Jovanović Zmaj” Banja Lika.
Izložba likovnih radova Male Groharjeve kolonije, Škofja Joka.

1970.
Izašao iz štampe prvi broj časopisa za likovne pedagoge, učitelje i vaspitače ”Likovna vaspitanje”

1972.
U Subotici otvorena Prva izložba likovnih radova dece predškolskih ustanova Jugoslavije.

1974.
Otvorena Treća međunarodna izložba likovnih radova dece iz 50 zemalja.
Otvorena Prva međunarodna izložba likovnih radova dece predškolskih ustanova.
Otvorena Prva međunarodna izložba likovnih radova dece ”Bezbednost u saobraćaju”.
Postavljena eksperimentalna izložba ”Lokovni razvoj učenika” od 1965. do 1974. godine.

1976.
Otvorena prva izložba likovnih radova dece specijalnih škola Jugoslavije.
Izašla iz štampe zbirka tekstova ”Kreativno i likovno vaspitanje” sa Trećeg regionalnog kongresa INSEA održanog 1974.godine u Novom Sadu.

1978.
Povodom godine likovne kulture i dvadeset godina od prvog savetovanja likovnih pedagoga Jugoslavije, otvorena reprezentativna izložba iz zbirke Centra u Balja Luci.

1979.
Otvorena Prve izložba ”Cveće” dece Novog Sada i Vojvodine u saradnji sa društvom prijatelja cveća i zelenila.

1981.
Otvorena četvrta međunarodna izložba likovnih radova dece iz 40 zemalja pod nazivom ”Sport gradi mostove prijateljstva”.

1984.
Povodom tridesetogodišnjice Centra štampana monografija ”Deca vole čudne stvari” sa pesmama poznatih pisaca za decu i likovnim radovima dece sa međunarodnih izložbi.
1985.
Direktor Centra Milica Spasojević posetila je na poziv Britanske ambasade Umetničku akademiju u Londonu i neke srednje i osnovne škole.

1986.
U saradnji sa Društvom i negovanje tradicije ”Proleće na vojvođanskim salašima” otvorena je prva izložba ”Pčesa” likovnih radova dece Vojvodine.

1987.
Otvorena prva izložba autorskog stripa učenika Jugoslavije u saradnji sa ”Marketprintom”.

1992.
Centar je organizovao Osmi dečji likovni bijenale 90-92 u Narodnom muzeju u Beogradu.

1993.
Otvorena je prva izložba likovnih radova dece Jugoslavije i Republike Srpske ”Svetoslavlje u naše doba”, u saradnji sa kolom Srpskih sestara, a pod pokroviteljstvom vladike bačkog Irineja.

1995.
U Parizu otvorena 23.izložba likovnih radova dece Jugoslavije ”U prirodi i o prirodi”.
U Dortmundu, u galeriju Evangelističke crkve, otvorena izložba likovnih radova dece Vojvodine”Deca i mir”.

1966.
U Limi, Peru u saradnji sa društvom ”Arka” otvorena je izložba iz zbirke Centra.

1997.
U okviru 14 festivala omladine Centar je Havani (Kuba), postavio reprezentativnu izložbu likovnih radova dece Jugoslavije. Centar je predstavljala Milica Spasojević direktor.
Izložba ”Svetoslavlje u naše doba” poklonjena je jugoslovenskoj dopunskoj školi u Parizu, a povodom Svetog Save.

1998.
U Edinburgu, Škotska, u galeriji ”Česel” instituta za obrazovanje, Edinburškog univerziteta, otvorena je retrospektivna izložba ”Scena, maska ,kostim, lutka”.

1999.
Pošto zbog bombardovanja naše zemlje nisu mogle da se otvore izložbe koje se tradicionalno održavaju u maju i junu, Centar je u skloništima, na trotoarima, u vreme kad nije bilo uzbune, organizovao javne časove crtanja, na kojima je učestvovalo mnogo dece, ali i roditelja, vaspitača i učitelja.
U Pitsburgu, pensilvanija otvorena je izložba ”Deca i rat” od radova nastalih za vreme bombardovanja naše zemlje, a pod pokroviteljstvom naših prijatelja i naših ljudi u dijaspori.

2000.
U Tjencinu, Kina na Međunarodnom dečjem festivalu kulture, Centar je postavio reprezentativnu izložbu iz svoje zbirke. Milica Spasojević, Eva Fedi i četvoro dece predstavljali su našu zemlju.

2001.
U gradskoj kući u Dortmundu, Nemačka u organizaciji Evangekističke crkve iz Ajhlinghofena, postavljena je izložba ”Rat i mir” od crteža nastalih za vreme bombardovalja naše zemlje.

U Centru za likovni vaspitalje dece i omladine Vojvodine su od 1954. do 2004. godine bili zaposleni: Branko Đurđević, Milan Miljačević, Ana Novoselac, Miroslav Janković, Milica Spasojević, Kosma Katić, Željko Radić, Eva Fedi.

Emina Čamo Lorbek
Laza Telečki 3D Srbija
     
 
Pišite nam Instagram Face Book
Centar za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine | Mileve Marić 62, Novi Sad, Srbija | 021 541 052 ,064 4737363