Mapa grada sedišta "Centra za likovno"    

23.05.2017.
ILUSTRACIJA LITERARNIH DELA
NAGRADE 2017

SCENA, MASKA..IZLAŽU

19.05.2017.
NAGRADE SCENA, MASKA...2017

 
Rezultati i nagrade

Detaljnije

     
 

 
 
Centar za likovno vaspitanje dece i omladine osnovan je 1954. godine kao matična institucija i ishodište novih ideja i promena u nastavi likovnog vaspitanja.
Istražujući, podržavajući i pre svega afirmišući dečje stvaralaštvo, Centar je od svog osnivanja istrajavao na .................... Detaljnije
 
SCENA, MASKA..IZLAŽU

 

ILUSTRACIJA LITERARNIH
DELA NAGRADE 2017

NAGRADE SCENA,
MASKA...2017  

SVETOSAVLJE 2017
IZLAŽU  

СВЕТОСАВЉЕ И НАШЕ ДОБА
РЕЗУЛТАТИ 25. КОНКУРСА
 

KONKURSI ZA PRVU
POLOVINU 2017  

GEOMETRIJSKI DUH - IZLAŽU
 

STRIP 2016 - IZLAŽU
 


Promena adrese i Termini radionica
Nova adresa centra je Cvećarska 22 Termini održavanja likovnih radionica
 Stranica u izradi

Stranica u izradiStranica u izradi

Stranica u izradiStranica u izradi

Stranica u izradi


Stranica u izradi

Stranica u izradi


Stranica u izradi

Stranica u izradi


Stranica u izradi

Stranica u izradi
 

www.gbns.rs
Gradska biblioteka u Novom Sadu

www.zmajevedecjeigre.org.rs
Sve o Zmajevim dečjim igrama

www.pzzp.rs
Pokrajinski zavod za zaštitu prirode stručna ustanova koja obavlja poslove zaštite prirode i prirodnih dobara na teritoriji AP Vojvodine.

www.decinadar.org
Dečji kulturni centar

 
Centar za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine | Cvećarska 22, Novi Sad, Srbija | 021 541 052 , 063 10 74 771
Pišite nam Face Book Laza Telečki 3D Srbija